Čtvrtek, 25 července, 2024
22.9 C
Brno

Půdohospodářská platební agentura bude pod dohledem kontrolorů

Národní kontrolní úřad odhalil v průběhu let řadu nedostatků.

Půdohospodářská platební agentura (PPA) se v minulosti dostala až sedmkrát do hledáčku Nejvyššího kontrolního úřadu SR (NKÚ).

Nicméně kontroly ukázaly, že v agentuře byly problémy s procesním řízením, účinným nastavením systému vnitřní kontroly, aktivním používáním informačních systémů a nedostatky zůstávají i při práci hodnotitelích výzev.

V letošním roce byla kontrola zaměřena na procesy z let 2020 a 2021. Pozitivně lze hodnotit přijetí externích auditorů současným vedením DDD.

Jedná se o otázky související s řízením projektů, nastavováním principů transparentnosti a efektivnosti a definováním pravidel pro účinnou vnitřní kontrolu.

Hrozí zastavení zdrojů z EU
DDD nakládá s významným objemem národních i evropských prostředků. Zastavení projektů rozvoje venkova či zemědělství by mělo velký dopad na celkové fungování společnosti.

Národní autorita pro oblast externí kontroly bude do plánu kontrol zařazovat v příštích letech tematické audity směrované do nejrizikovějších oblastí řízení DDD.

Kontrolní úřad chce dosáhnout včasného zachycení systémového selhání a aby vedení instituce pružně reagovalo na doporučení kontrolorů.

„PPA je specifická v tom, že kromě strukturálních fondů, které mají víceúrovňový systém kontroly, poskytuje i přímé podpory. Právě u nich jsou na národní i evropské úrovni sníženy stupně externí kontroly. A protože jde o velký objem veřejných financí, rozhodl jsem, že zemědělská agentura bude v pravidelném hledáčku mých kolegů příští tři roky. Selhání, na která narážíme v této státní organizaci od roku 2016, by při našem pasivním přístupu mohla vést až k zastavení poskytování evropské finanční pomoci a ohrožena by tak mohla být realizace klíčových projektů s dopadem na celou slovenskou společnost,“ konstatuje předseda slovenských kontrolorů Ľubomír Andrassy .

Nízká úroveň transparentnosti
V letech 2016 až 2020 provedl NKÚ sedm kontrol, pět z nich bylo zaměřeno na nastavení a dodržování procesů a postupů při implementaci programů rozvoje venkova.

Národní kontroloři odhalili vysokou míru netransparentnosti při výběru uchazečů o nenávratný finanční příspěvek, při posuzování a schvalování žádostí o dotace, upozornili i na nedostatky ve fungování agenturních kontrolorů přímo v terénu.

Rizika byla iv nedostatečné elektronizace procesů, ale i při netransparentním hodnocení projektů, a nedostatky byly nalezeny iv legislativě.

Proto úřad svá zjištění odstoupil orgánům činným v trestním řízení av letošním roce se kontroloři vrátili do DDD, aby prověřili, jak agentura realizuje opatření přijatá na základě doporučení národní autority pro externí kontrolu a do jaké míry byly upraveny procesy přípravy, řízení a kontroly jednotlivých projektů.

„Vedení agentury postupně nastavuje jasný systém vnitřní kontroly s využitím pravidla čtyř očí a to nejen při administrativním a finančním hodnocení projektů, ale největší výzva souvisí s cíleným monitorováním plnění závazných ukazatelů schválených projektů ze strany příjemců evropské pomoci. Jen funkční systém vnitřní kontroly dá široké veřejnosti ujištění, že peníze daňových poplatníků jsou používány nejen v souladu se zákonem, ale také principy jejich efektivního a účinného využití ze strany příjemců,“ uvádí Ľubomír Andrassy.

Nedodržování plánu vyhlašování výzev
Slovensku hrozí kvůli nesprávně upraveným pracovním postupům v dokumentaci DDD krácení poskytnutých finančních prostředků a ohroženo je i čerpání evropských fondů. Agentura vyhlásila od května 2015 do května 2022 v rámci PRV celkem 53 výzev, čtyři z nich zrušila.

DDD nepostupovala podle schváleného plánu výzev, protože z 10 vyhlášených výzev pět vyhlásila po termínu. V letech 2020 a 2021 nevyhlásila 11 výzev schválených do závazných plánů.

„Nedodržování schváleného plánu vyhlašování výzev vytváří riziko, že evropské prostředky nebudou vyčerpány. Slovensko slabě čerpá finanční prostředky na projektová opatření. Dnes jde jen o čerpání třetiny alokovaných evropských zdrojů, což však souvisí is pozastavením plateb na investiční opatření po auditu Evropské komise. Dosud stanovená korekce celkového balíku peněz z Bruselu se dostala až na úroveň 25 procent,“ zdůrazňuje předseda úřadu Ľubomír Andrassy.

I přesto, že DDD si v souvislosti s ukončenými ex post kontrolami splnila vůči Evropské komisi oznamovací povinnost i stanovené procento ověření výdajů, národní kontroloři to vnímají jako riziko, že při nezahájených nebo neprovedených kontrolách uplyne doba udržitelnosti projektů a veřejnost nebude mít jistotu, že příjemci splnili závazné ukazatele.

NKÚ tvrdí, že dochází k časté fluktuaci zaměstnanců. Kontrolní úřad doporučuje vedení agentury zintenzívnit vnitřní dohled nad dodržováním interních postupů a v případě individuálních selhání zaměstnanců musí umět vyvozovat osobní, nejen pracovněprávní, ale i hmotněprávní odpovědnost.

Ministr kontroly podpořil
Podle Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR nejsou závěry NKÚ pro resort žádným překvapením.

Jak uvádí ministerstvo ve svém stanovisku, právě pro podezření z netransparentnosti a selhání při nakládání s veřejnými financemi Slovenska i Evropské unie v předchozích letech bylo prioritou ministra Samuela Vlčana od jeho nástupu do funkce v červnu 2021 obnovení a zfunkčnění DDD.

Úkolem krizového manažera Josefa Kissa na postu generálního ředitele PPA bylo od července loňského roku nastavit procesy vedoucí k ozdravení a stabilizaci této důležité instituce. „O kontrolu NKÚ jsem požádal už jako generální ředitel já osobně. Spolupráci hodnotím pozitivně. Chtěl jsem mít po nástupu do funkce vyčištěný stůl. Závěry NKÚ nejsou pro mě překvapivé. Dědictví z minulosti napravujeme v platební agentuře dodnes,“ ozřejmil Kiss.

V říjnu 2021 ministr Vlčan na základě nově nastavených kontrolních mechanismů a procesů obnovil trvalou akreditaci DDD, která tak mohla začít opět plnit svůj úkol.

„Vítám každou kontrolu v DDD, která nám ukáže, kde můžeme mít mezery ve fungování. DDD je dnes agenturou, která je i Bruselům dávána za příklad v oblasti indikace rizik a střetů zájmů. Selhání z minulosti se nesmí opakovat. Znamenalo by to pro slovenský agrosektor katastrofu,“ upozornil ministr zemědělství a rozvoj venkova Samuel Vlčan a dodal, že aktuálně je agentura ve fázi zdokonalování již nově zavedených procesů.

„PPA rozběhla spolupráci s vysokými školami, na kterých hledá nové spolupracovníky, procesuje výzvy, vyplácí finance, zdokonaluje ex-post kontroly, které byly dlouhodobě podceňovány. Zavedením ceníků při výzvách jsme eliminovali riziko podvodů při veřejných zakázkách,“ doplnil Vlčan.

Hot this week

Výroba svatebních oznámení: Krok za krokem k osobnímu a originálnímu designu

Výroba vlastních svatebních oznámení představuje jedinečnou příležitost pro páry...

Mzdy se mají zvyšovat i ostatním zdravotníkům v nemocnicích

Na stole má být již konkrétní návrh. Platy se mají...

Ministři budou vracet část platu, už na jaře ho měli mít zmražený

Pro vysoký veřejný dluh se ministrům zmrazují platy. Členové vlády...

Růst ekonomiky eurozóny se zrychlil, překonal očekávání

Odhady signalizovaly, že se tempo růstu nezmění. Mezičtvrtletní růst ekonomiky...

Topics

Výroba svatebních oznámení: Krok za krokem k osobnímu a originálnímu designu

Výroba vlastních svatebních oznámení představuje jedinečnou příležitost pro páry...

Mzdy se mají zvyšovat i ostatním zdravotníkům v nemocnicích

Na stole má být již konkrétní návrh. Platy se mají...

Ministři budou vracet část platu, už na jaře ho měli mít zmražený

Pro vysoký veřejný dluh se ministrům zmrazují platy. Členové vlády...

Růst ekonomiky eurozóny se zrychlil, překonal očekávání

Odhady signalizovaly, že se tempo růstu nezmění. Mezičtvrtletní růst ekonomiky...

Co jsou kanabinoidy a jak fungují?

Kanabinoidy představují látky, o kterých se stále častěji hovoří...

Evropská komise navrhne okamžitá opatření ke zmírnění cen elektřiny

Rusko označila šéfka Evropské komise za nespolehlivého dodavatele, který...

Bitcoin padl pod 19 000 dolarů a dostal se nejníže od června

Důvodem je negativní vývoj na akciových trzích a posilování...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img